Nordiska myrarter

Den nordiska myrfaunan består av 81 naturligt förekommande arter. Nordiska myrarter är alltså inte överrepresenterade på jorden. Idag känner man till ungefär 10.000 arter, varav det faktiska antalet uppskattas uppgå till ungefär det dubbla. Vi kan därför ganska lätt räkna upp alla de nordiska arterna utan problem.

myrarter i sverige

Myrarter i Sverige

Den svenska myrfaunan består av över 80 myrarter. De arter som är mest representerade släktena är förstås Formica, Myrmica och Lasius – skogsmyror, ettermyror och jordmyror. Men de svenska markerna gömmer även små okända juveler så som kvist- och barksmalmyror.

myrarter norge

Myrarter i Norge

Den norska myrfaunan består av cirka 60 arter. Precis som resten av Skandinavien hittar man här familjer så som skogsmyror, hästmyror, ettermyror, dvärgmyror och smalmyror. Trots att de norska myrorna inte är lika många som Sveriges när man räknar familjer så uppvisar de ändå en stor mångfald.

myrarter danmark

Myrarter i Danmark

Den danska myrfaunan delar arter med båda den europeiska kontinenten och de skandinaviska länderna. Trots landets blygsamma yta huserar Danmark ungefär lika många myrarter som Norge – cirka 60 stycken.

myrarter finland

Myrarter i Finland

Trots att Finland ligger långt norrut finner man här många myrarter. Med omkring 65 arter ligger Finland i topp efter Sverige vad gäller artrikedom. Här frodas skogsmyror, hästmyror och ettermyror.

myrarter island

Myrarter på Island

Island räknas ofta till en av de platser på jorden som inte har några myror. Detta stämmer inte till hundra procent. Island har faktiskt myrarter – i alla fall två. Vår vanliga svarta trädgårdsmyra har till exempel hittats på Islands nordvästliga kust. Sedan har man även hittat kompostmyran på ön.

© 2021 Antkeepers

Hem  |  Fakta  |  Att ha myror  |  Myrarter  |  Blogg  |  Butik  |  Kontakt

Log in with your credentials

Forgot your details?