Myrornas samhälle

Myrornas samhälle beskrivs ofta som en stor superorganism. Flera miljoner myror kan samarbeta för att hålla fiender borta och för att utöka sin stack. Kolonins hjärta är drottningen, moder till alla och äggläggaren. Runt henne kretsar kvinnliga arbetare, nya drottningar och hanar.
Innehåll

Myrkolonier kan leva i flera år eller till och med decennier. Och koloniernas livscykel skiljer sig från varandra beroende på den art vi väljer att observera.

Vissa myror föredrar toppen på ett stort träd, andra kanske hellre bygger sitt bo direkt i jorden. Låt oss titta på några av de vanligaste myrbon vi känner till.

Varför har myror valt att leva sina liv i kolonier? Varför lägger inte arbetarna själva ägg, istället för att fokusera all energi på sin mor, drottningen? Den sociala evolutionen är mycket spännande.

Alla myrstackar är unika. Men det som är gemensamt för dem är att de alla är extremt välbyggda. De har system för temperatur, klimat & ventilation.

Viktiga faktorer för en lyckad koloni är temperatur- och fuktnivåer. Klimatet i myrornas bo påverkar allt från myrorna själva till tunnlar, ägg, larver och puppor.

Myrkolonier kan kontrollera stora ytor på vilka de jagar och hämtar material till sitt bo. Men att hålla ett territorium är inte lätt och myrorna får ofta slåss mot andra myror för att göra just detta.

Även om myrorna verkar ha ett utvecklat skydd mot många livshotande parasiter lyckas några av dem ändå ta sig in och leva i kolonin.

Myran är känd för att vara en av naturens första jordbrukare. De odlar svampar och annat som kan användas som föda, och håller boskap i form av bladlöss.