Om myror

Trots den lilla storleken upphör myror aldrig att fascinera. De har så otroligt invecklade system för allt, vilket forskarna med åren börjat förstå och förklara mer och mer. Här går vi igenom beståndsdelarna i vad det är att vara myra.
Innehåll
myrorna svärmar flygmyror

Flygmyror

Flygmyror är nya drottningar och hanar. De behöver sina vingar för att kunna flyga bort från stacken och para sig.

introduktion myror fakta att ha myror husdjur

Kommunikation

Trots att myror inte kan prata har de många andra sätt att kommunicera på; doft, beröring och ljud!

från ägg till myra gracilis

Från ägg till myra

Alla myrarter går igenom en metamorfos i tre steg innan de blir färdiga myror. Ägg, larv och puppa

myrors anatomi

Myrors anatomi

Myror har en unik kropp bland insekter och är lätta att känna igen. De kommer i olika färger och storlekar men är alla uppbyggda på ungefär samma sätt.

Kaster i myrsamhället

Kaster

Att vara myra betyder att man föds in i det man ska göra i kolonin. De delas upp i så kallade kaster och utför sin kasts uppgifter tills de dör.

myror parasiter

Parasiter

Parasiter i samhällen är mycket vanliga. Med allt från larver som äter upp deras inre organ till ”zombie”-svampar som tar över myrans hjärna.