Fakta om myror

Ur en myras ögon borde världen verka enorm. Men om man undersöker storleken på deras hjärnor kan man nog komma fram till att de inte funderar särskilt mycket över den planet de lever på. Faktum är att de nog aldrig gjort eller kommer att göra det. Men myrorna, med sina tusentals arter, är ändå en mycket smart och kunnig varelse. De kan utan konkurrens sägas vara en av världens mest kända superorganismer.  De arbetar ihop, osjälviskt, för kolonins bästa. Men hur kommunicerar de, och hur ser deras liv ut?

home_antfacts_245613456

Myror har skelettet på utsidan, kommunicerar via doft och föds in i olika roller i kolonin. Men hur blir en myra en drottning, och vad är flygmyror för sorts myror?

Flygmyror | Kommunikation | Från ägg till myra
AnatomiKaster | Parasiter

home_antforums_245613456

Med upp till flera miljoner arbetare styr myror ofta den mikrofauna de lever i. Superorganismens centrum är drottningen, äggläggaren, och som enhet kan den kontrollera enorma territorier i förhållande till dess storlek. Men varför lever myror i kolonier, och vad händer egentligen i kolonin?

En myrkolonis livscykel | Myrbon | Varför kolonier? | Klimat och temperatur | Territorier Sociala parasiter | Symbioser

fakta_nordiska_myrarter_245613456

Med endast 81 permanenta arter är de nordiska myrorna en droppe i havet i jämförelse med resten av världen. Men dessa myror uppvisar ändå en otrolig variation i levnadssätt, utseende, storlek och beteende. Vi listar de olika nordiska myrarterna!

antspecies_placeholder_245613456

Har du fått in myror i hemmet? Det är aldrig kul med ovälkomna gäster, men oftast går det att få bort myror inomhus utan att göra så stor skada på de små liven.

© 2018 Antkeepers

Hem  |  Fakta  |  Att ha myror  |  Myrarter  |  Forum  |  Blogg  |  Kontakt

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account