AntKeepers utrustning till myror

Utrustning och verktyg till myror

Vi har samlat det du behöver för att ha myror hemma som husdjur. Här hittar du bland annat slangar, provrör, behållare för sockervatten, pluggar, svampar och PTFE+.