Vill du få en introduktion till myror?

Det finns fler än 10.000 kända myrarter på jorden. Forskare tror att det faktiska antalet kan vara det dubbla. Myror har genom historien fascinerat mänskligheten. Från filosofer till vanliga människor; citaten och ordspråken som refererar till denna lilla insekt är många. Moderna uttryck som att ”myror i byxorna” har både fått del i vårt språk och populärkultur. Myrornas historia sträcker … Fortsätt läsa Vill du få en introduktion till myror?