Skötsel av olika myrarter

Det finns en massa myrarter som går att ha hemma i ett formikarium – och det behöver inte vara så svårt. Låt oss gå igenom några av dem!
att ha myror som husdjur Lasius niger hemma

Lasius niger (Svart trädgårdsmyra)

Lasius niger, eller svarta trädgårdsmyran, är en mycket lätt art att hålla hemma. De är överlevare och klarar hårda förhållanden bra. Varje koloni har en drottning och kan växa till uppemot 10.000 arbetare.

Svårighetsgrad: Väldigt enkel

myrmica rubra

Myrmica rubra (Trädgårdsrödmyra)

Myrmica rubra, eller trädgårdsrödmyran, är en medelsvår men mycket spännande art att ha hemma. De bildar stora samhällen med flera drottningar och behöver både mycket protein i form av insekter och en hög fuktnivå.

Svårighetsgrad: Medel